×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Nemokama linija 8 800 00003

Norminiai aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas;

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 387 „Dėl garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo“;

VšĮ Nacionalinio kraujo centro įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl viešosios įstaigos nacionalinio kraujo centro įstatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 576 „Dėl imunohematologinių tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-63 „Dėl kraujo grupių žymėjimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-83 „Dėl kraujo donorystės įstaigų tikrinimo ir kontrolės“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-84 „Dėl Kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl autologinei transfuzijai naudojamo kraujo ar kraujo komponentų ėmimo, ištyrimo, perdirbimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl Lietuvos donorystės žymūno ir Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-589 „Dėl Kell neigiamų kraujo komponentų naudojimo indikacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1087 „Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1127 „Dėl kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (ar) iš jos pagamintus ar įsigytus ir parduotus kraujo vaistinius preparatus, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1063 „Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1186 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1060 ,,Dėl Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-979 „Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-2297 ,, Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo“.

Turite klausimų?

Turite klausimų mums? Nerandate norimo atsakymo DUK skiltyje? Norite susisiekti donorystės ar savanorystės klausimais? Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime!

Klausti
Registracija
donorystei
×

Turite klausimų?

    Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant tinkamai atsakyti į užklausą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų Asmens duomenų apsaugos politikoje aprašytomis taisyklėmis