×

Šriftas:

Iliustracijos:

Nemokama linija 8 800 00003

Vertybės

REPUTACIJA 
Kiekvienas iš mūsų esame NKC reputacijos dalis – kurkime, saugokime, ginkime ir auginkime!
Mes neturime ko slėpti.

PROFESIONALUMAS
Mokėkime dirbti karo lauko sąlygomis.
Niekada nebūkime „vieno piršto“ specialistais.

SAUGUMAS
Saugus donoras – saugus produktas – saugus recipientas.
Būkime atidūs sau ir aplinkai, kad procesas būtų sklandus, o rezultatai tik geri.

ATSAKOMYBĖ
Mūsų pareigos neturi kompromisų.
Mūsų darbe nėra smulkmenų.

PAGARBA IR DĖMESYS KLIENTAMS IR KOLEGOMS
Kiekvienas, esantis šalia mūsų, yra didelis ir svarbus.
Esame vienas kito veidrodis. Būkime jame geriausia savo pačių versija.

ATVIRUMAS POKYČIAMS
Bijome permainų – iš tikrųjų bijome savo nekompetencijos.
Išdrįskime peržengti savo nuostatų ribas ir pokyčiai taps galimybėmis.

 

VŠĮ NACIONALINIO KRAUJO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

 

Vizija:

VšĮ Nacionalinis kraujo centras – lyderiaujantis ir nuolat atsinaujinantis kraujo centras, atitinkantis Europos Sąjungos reikalavimus kraujo centrams ir jų veiklai, ruošiantis saugų kraują, jo komponentus ir preparatus iš neatlygintinų donorų kraujo.

Tikslas (misija):

 • nuolat ir laiku aprūpinti Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientus saugiu, kokybišku krauju, jo komponentais ir preparatais;
 • gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, aprūpinant sveikatos priežiūros įstaigas krauju, jo komponentais ir vaistiniais preparatais, skatinti neatlygintiną kraujo donorystę, diegti Europos Sąjungos kokybės, saugumo ir veiksmingumo reikalavimus kraujo donorystės srityje.

Uždaviniai, veiklos kryptys:

 • užtikrinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro vykdomos veiklos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir priimtinumą visoms Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms bei visiems į VšĮ Nacionalinį kraujo centrą besikreipiantiems asmenims;
 • didinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro teikiamų paslaugų vartotojų pasitikėjimą;
 • sudaryti sąlygas VšĮ Nacionalinio kraujo centro darbuotojams kelti savo kvalifikaciją;
 • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, užtikrinančią kraujo donorystės įstaigų kokybės sistemų standartų, specifikacijų bei vykdomos farmacinės veiklos reikalavimų įgyvendinimą, vadovaujantis geros praktikos ir geros gamybos principais, taikant planavimą, kontrolę, kokybės sistemos užtikrinimą ir tobulinimą;
 • skatinti, propaguoti neatlygintiną kraujo donorystę, didinti donorystės pripažinimą visuomenėje.

VšĮ Nacionalinio kraujo centro vadovybė įsipareigoja:

 • taikyti griežtus kokybės ir saugos standartus, kad būtų užtikrintas surinkto kraujo ir paruoštų kraujo komponentų atitikimas reikalavimams;
 • užtikrinti asmenų, besikreipiančių į VšĮ Nacionalinį kraujo centrą ar jo filialus, donorų, recipientų, gydymo įstaigų saugumą bei galimybę reikšti savo pageidavimus, skundus ir teisėtus reikalavimus;
 • į kokybės vadybos sistemos diegimą, gerinimą, palaikymą bei reikiamų dokumentų ruošimą įtraukti visus VšĮ Nacionalinio kraujo centro darbuotojus, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, skirti reikiamus išteklius skatinant jų motyvaciją ir kūrybiškumą;
 • sudaryti sąlygas, kad VšĮ Nacionalinio kraujo centro teikiamos kraujo donorystės bei laboratorinės diagnostikos paslaugos būtų kokybiškos ir saugios;
 • užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą įstaigoje.

Turite klausimų?

Turite klausimų mums? Nerandate norimo atsakymo DUK skiltyje? Norite susisiekti donorystės ar savanorystės klausimais? Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime!

Klausti
Registracija
donorystei
×

Turite klausimų?

  Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant tinkamai atsakyti į užklausą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų Asmens duomenų apsaugos politikoje aprašytomis taisyklėmis